ParaMedico Digitaal Inschrijfformulier voor cursussen
verzorgd door Paramedico
Dhr. Mevr. :
Adres
Postcode       Plaats    
Telefoon E-mail    
Geboorte Datum
Geeft zich op voor de volgende cursus: (aanvinken wat van toepassing is)
Klassieke massage
Wellnessmassage
Hotstone massage
Tapen en Bandageren
Overige Informatie
Omschrijving (extern) gevolgde massage opleidingen. (Waar en wanneer gevolgd)

Opmerkingen :
Hoe heeft u ons gevonden? (bijv. Google, startpagina.nl of vrienden)


Algemene voorwaarden :
1. Annulering van de cursus dient uiterlijk 4 weken voor aanvang, schriftelijk en aangetekend te geschieden.
2. Paramedico behoudt zich het recht voor, om bij onvoldoende inschrijvingen een opleiding te annuleren.
3. Paramedico aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van diefstal of verlies van goederen binnen de opleiding.
4. Paramedico draagt geen enkele verantwoording voor het beroepsmatig toepassen van massages tijdens of na de opleiding.
5. Paramedico draagt geen enkele verantwoording voor enig (letsel)schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ontstaan.
6. Na inschrijving en tijdige betaling (zie factuur) van het cursusgeld wordt u geplaatst op de deelnemerslijst.
7. Indien de cursus door Paramedico geannuleerd wordt, krijgt u per direct uw reeds gestorte cursusgeld terug.
8. In alle gevallen, waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing bij de directie van Paramedico.
Ik ga akkoord met deze voorwaarden.